Miljöpolicy

Miljön är inte en outtömlig resurs

Vi och våra fabriker arbetar därför löpande med en miljöpolicy som ska reducera och förbättra vår miljöpåverkan för att på bästa möjliga sätt skapa en renare miljö till eftervärlden. (SS-EN ISO 14001: 2015)