1-6 Stål "One-Piece"

One-Piece Presskopplingar
För att underlätta monteringsarbetet för våra kunder har FlexIT tagit fram en kopplingsserie där kunden inte behöver skala slangen innan montering “Skalfri slang”. Detta sparar tid, pengar och plats då inga skalmaskiner behövs.

Med våra egenproducerade One-Piece kopplingar kan vi erbjuda ett skalfritt kopplingsystem till våra hydraulslangar från 1W (1SN) ända upp till 6W (R15) slang.